1. శ్రమైక జీవన సౌందర్యానికి సమానమైనది లేనే లేదని - ఊరుమ్మడి బతుకులు
Film - urummadi Bratukulu
Year - 1976
Lyricist(s) - Sri Sri
Musician(s) -MB Srinivas
Duration - 2.42
Bitrate - 128kbps
Format - MP3
Click to view attachment

2. కన్నులైనా తెరవని చిన్ని పాప స్వాగతం - గూడుపుఠాణి
Film - Gudu Puthani
Year - 1972
Lyricist(s) - Dasaradhi
Musician(s) - SP Kodandapani
Duration - 4.22
Bitrate - 128kbps
Format - MP3
Click to view attachment

3. ఆలయమేలా ఆర్చనలేలా ఆరాధనలేలా - సతీ అనసూయ
Film - Sati Anasuya
Year - 1971
Lyricist(s) - C. Narayana Reddy
Musician(s) - P. Adi Narayana Rao
Duration - 3.59
Bitrate - 128kbps
Format - MP3
Click to view attachment

4. జీవితమంటే అంతులేని ఒక పోరాటం బ్రతుకు తెలరువుకై పెనుగులాడుటే ఆరాటం- సంబరాల రాంబాబు
Film - Sambarala Rambabu
Year - 1970
Lyricist(s) - Rajasri
Musician(s) - V. Kumar
Duration - 3.37
Bitrate - 128kbps
Format - MP3
Click to view attachment