Aye karam parwar karam
Mere gunahon ko na dekh
Rahem ke qabil hoon mein
Insaaf ke qabil nahi
Tere karam ki aas lagaye
Kab se hoon daaman pehlaye