ఈ దుర్యోధన దుశ్శాసన

చిత్రం - ప్రతిఘటన
విడుదల - 1985
గీత రచన - శ్రీ వేటూరి సుందర రామ్మూర్తి
సంగీతం - చక్రవర్తి
ఫైల్ పరిమాణం - 4.23MB
నిడివి - 4.37
బిట్ రేటు - 128kbps
ఫార్మాట్ - MP3
Click to view attachment